Bank sektorunda ciddi islahatların aparılmasına ehtiyac var

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da iqtisadiyyatın dinamik inkişafında əsas amillərdən biri bank sektoru hesab olunur. Xüsusən, qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafının təminatında bank sistemi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.