Kimyəvi silahı neytrallaşdıra bilən qoruyucu parça yaradılıb

Kimyəvi silah kütləvi qırğın silahlarının ən təhlükəli növlərindən biri sayılır. İlk vaxtlarda kimyəvi silah insana tənəffüs yolu vasitəsilə zərər vurduğu halda, müasir nümunələr son dərəcə təhlükəlidir. Belə silahın tətbiqinin qadağan edilməsinə baxmayaraq, bu o demək deyil ki, ona qarşı müdafiə vasitələri yaratmağa ehtiyac yoxdur. Belə ki, yaradılmış yeni parça növü zəhərləyici maddələri neytrallaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir.